ACTUEEL

SNOEI KANKER DE WERELD UIT!!! UW HULP IS DAARBIJ ONMISBAAR.

Sittard-Geleen zamelt weer taxussnoeisel in.  Doet u mee?

Aan de besturen van verenigingen, stichtingen, wijkplatforms, WMORaad en alle inwoners van onze stad.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Vanaf 15 juni kunnen inwoners en bedrijven weer taxussnoeisel inleveren bij de gemeente Sittard-Geleen. Het snoeisel wordt door de stichting Taxus voor Hoop gebruikt in de strijd tegen kanker. Graag doen wij een beroep op u de informatie in de bijlage met zoveel mogelijk mensen te delen.

Waarom taxus?
Taxus bevat de noodzakelijke basisgrondstof voor chemotherapie. Elke m³ taxussnoeisel is goed voor één chemokuur! Per m³ snoeisel doneert Taxus voor Hoop een bedrag dat de gemeente mag geven aan een kanker gerelateerde vrijwilligersorganisaties. De opbrengst wordt in onze gemeente vanaf het eerste inzamelingsjaar verdeeld onder het Toon Hermans Huis in Sittard en Hospice Bronnerhof in Born. (Hospice Daniken is een professionele organisatie, onderdeel van Zuyderland Zorgcentra). 

“Onze inwoners hebben de afgelopen jaren een geweldige bijdrage geleverd aan deze actie. We hopen nu ook weer op hun steun”, geeft wethouder Leon Geilen (leefomgeving) aan.  

Stichting Sittard-Geleen-Born 2020 wil ook in deze een podium voor betrokken burgers zijn en ondersteunt deze actie van harte. In 2000 was Sittard de groenste stad van Nederland. Wat zou het geweldig zijn als we dit jaar de “Taxusstad 2017” zouden worden!

Actieperiode
Particulieren en bedrijven kunnen het taxussnoeisel van 15 juni tot 31 augustus elke werkdag vanaf 8 uur tot 16 uur gratis inleveren bij de gemeentelijke werkplaatsen:

  • Industriestraat 4 in Sittard              
  • Jubileumplein 11 in Geleen        
  • Florianstraat 5 in Born

Snoeien vóór 15 juni?
Zolang het snoeisel niet gaat broeien, dus het snoeisel op een koele plek bewaren !, dan zou het bewaard kunnen blijven. Mocht het snoeisel in zakken zitten: deze NIET dichtmaken maar open houden!!!

Voorkeur blijft echter om pas vanaf 15 juni te gaan snoeien.

Wilt u het snoeisel uit uw eigen tuin doneren of helpt u uw buren of familie of wil uw vereniging meedoen  met snoeien/verzamelen voor het goede doel? Uw taxussnoeisel is meer dan welkom.
Het klinkt misschien als een cliché maar alle kleine beetjes helpen!

Heeft u geen tuin of een tuin zonder Taxus haag maar weet u wel waar hagen staan die gesnoeid zouden kunnen worden ? Denk dan bijvoorbeeld aan de haag bij uw sportclub, bij de school van uw kinderen, bij uw kerk, of wellicht bij uw buren of familie.  Kom met ons in actie.

Heeft u ideeën of suggesties voor inzamelen bij u in de straat, buurt of wijk? Meld het ons, waarschijnlijk  kunnen we u van dienst zijn.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking, mede namens de vrijwilligers en gasten van het Toon Herrmans Huis, het Hospice Bronnerhof in Born en wethouder Leon Geilen.  

Namens bestuur, sympathisanten en donateurs van Stichting Sittard-Geleen-Born 2020,
Ben Bartholomeus, Marie-Louise den Rooijen en drs. Leon Goossens 

Secretariaat
Beatrixlaan 44
6133 BD  Sittard

NL38 RABO 0103 1065 88
K.v.K.: 58360220
RSIN:  853004146
E-mail:  sgb20@ziggo.nl

Bestuur:
Ben Bartholomeus, voorzitter
Marie-Louise den Rooijen, secretaris
Drs. Leon Goossens, Penningmeester             

Meer info klik hier voor de flyer.