ACTUEEL

WIJKSTEUNPUNT DE LINDE: INFORMATIEBIJEENKOMST NABESTAANDENZORG

In wijksteunpunt de Linde heeft op vrijdag 30 september de informatiebijeenkomst nabestaandenzorg plaats gevonden.

Tijdens de informatiebijeenkomst werd uitleg gegeven over zaken die na een overlijden op het pad van nabestaanden kunnen komen. Een professionele nabestaandenbegeleider, Marij Ochse van Stapsteen begeleiding, gaf inzage in de rechten en plichten van nabestaanden en tips en adviezen over de afhandeling van diverse administratieve en praktische zaken rondom nalatenschap.

Foto: Informatiebijeenkomst Nabestaandenzorg; "Goede informatie vooraf kan een hoop ellende achteraf voorkomen".

Nabestaandenzorg Stapsteen begeleiding