ACTUEEL

WIJKSTEUNPUNT DE LINDE: SAMEN TEGEN EENZAAMHEID VOOR MANTELZORGERS

In wijksteunpunt de Linde heeft in het kader van de Week tegen Eenzaamheid i.s.m. Steunpunt Mantelzorg de activiteit "Liefde alleen is niet genoeg, gevoelens, valkuilen en tips".

Tijdens de bijeenkomst werd lief en leed gedeeld. Waar loop je tegenaan? Hoe gaat je omgeving in relatie met jou en je partner hier mee om? Wat doet dit met mij, mantelzorger zijn? Dit soort onderwerpen werden besproken en ervaringen werden gedeeld.

Daarnaast bood het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek ondersteuningsmogelijkheden mantelzorg aan bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment voor verzorgers van langdurig zieke partners, ouders of andere familieleden en geïnteresseerden. Tevens was er de gelegenheid om vragen te stellen.

Na afloop van deze bijeenkomst werden alle deelnemers door de medewerkers van wijksteunpunt de Linde uitgenodigd voor een lunch.

Foto: Mantelzorgbijeenkomst in wijksteunpunt de Linde: "Liefde alleen is niet genoeg, gevoelens, valkuilen en tips".
Week tegen eenzaamheid 2016

Foto: Samen lunchen in het wijksteunpunt de Lindeweek tegen eenzaamheid 2016