ACTUEEL

WIJKSTEUNPUNT DE OASE: GESLAAGDE ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

De inzamelingsactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg die in de parochie Christus' Hemelvaart – H.Joseph en in het wijksteunpunt de Oase is gehouden was een succes.

Het aantal ingeleverde potten en blikken met levensmiddelen bedroeg ongeveer 150 stuks. In de collectebus kwam een bedrag binnen van € 203,75. Door 2 extra giften die op een andere wijze binnenkwamen, is het bedrag verhoogd tot € 275,--.
Hiermee zijn ook nog eens 247 conserven gekocht. De Parochie is blij dat de actie verbreed is door de samenwerking met wijksteunpunt de Oase waar ook producten werden ingeleverd.

Namens de Voedselbank en de mensen die daarvan afhankelijk zijn in het bijzonder,
héél hartelijk dank

Stuurgroep Diaconie en wijksteunpunt de Oase