ACTUEEL

WIJKSTEUNPUNT DE OASE STEUNT DE INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

In de twee eerste weekenden , 13/14 februari en 20/21 februari, van de veertigdagentijd organiseert de diaconie-stuurgroep van parochie Christus' Hemelvaart – H.Joseph i.s.m. het wijksteunpunt De Oase en Het Kruispunt, weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg.

Door de vroege Pasen is het deze keer tamelijk kort na de actie in december, maar wij hopen toch u uw hart laat spreken en een royale bijdrage zult leveren. Het is een voortdurende strijd van de voedselbank om voldoende producten binnen te krijgen, want week in week uit moeten er in Zuid-Limburg 500 voedselpakketten gevuld worden. Het aantal mensen dat geen andere keus heeft dan hiervan gebruik te maken is namelijk niet kleiner geworden en er is nog altijd een behoorlijke wachtlijst van mensen die (nog) niet geholpen kunnen worden. Uw hulp kan er toe bijdragen dat de wachtlijst korter wordt.

De voedselbank heeft vooral behoefte aan:

  • conserven in glas of blik
  • broodbeleg zoals pindakaas, jam, hagelslag
  • rijst, spaghetti, macaroni e.d.
  • koffie en thee.

Kerkgangers kunnen hun gaven voor en na de eucharistieviering op zaterdag en zondag in de kerk op de bekende grote tafel deponeren. Geld mag ook, maar dan graag in de collectebus.

Er kan ook gedoneerd worden in Het Kruispunt, Burg. Schrijenstraat 2, tijdens de openingsuren op dinsdag (16 en 23 februari) van 10 tot 12 uur en op woensdag (17 februari) van 14 tot 16 uur.

Ook in het wijksteunpunt de Oase kunt u uw evt. bijdrage kwijt en wel tijdens de openingsuren op dinsdag 16 en 23 februari, tussen 14 en 16 uur.

Namens de klanten van de voedselbank alvast hartelijke bedankt. 

Stuurgroep Diaconie, wijksteunpunt De Oase en Het Kruispunt.