LOCATIES

WIJKSTEUNPUNT HOF VAN EYNATTEN

Wijksteunpunt Hof van Eynatten ligt in het hartje van Limbricht. Dit wijksteunpunt heeft een prachtige ontmoetingsruimte waar u zich meteen thuis voelt. Gezelligheid, samen zijn, contacten onderhouden, nieuwe contacten aangaan en samen leuke dingen ondernemen, daar staat dit wijksteunpunt voor. 

Benieuwd naar alles wat Hof van Eynatten u te bieden heeft? Kom dan eens bij ons langs. U bent bij ons van harte welkom!

Op de teamfoto hieronder kunt u alvast met ons kennismaken.
Van links naar rechts: Hans Geilkens (vrijwilliger) Gertie de Klein vanuit Partners in Welzijn, Ncole Gardeniers vanuit Zuyderland, Sjaak Koenen (vrijwilliger), Harie Salden (vrjwilliger),  André de Bruijn (vrijwilliger),
Jean Grave (vrijwilliger), Els Paulssen (vrijwilliger), Jacques Dohmen (vrijwilliger), Bert Lamers (vrijwilliger) en Kees van der Kooy (vrijwilliger).
Contactpersoon voor dit wijksteunpunt is:
Gertie de Klein, T. 06-13370258 of mailen naar gdklein@piw.nl 

KALENDER

alle activiteitenD
23
mei

Bridgen op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur

Bridgeclub 'Noots Gedach' nodigt u uit om een lekkere pot bridge te komen spelen. Voor informatie kunt u bellen met Frans Habets op tel': 06 221 37 131
Of mailen naar:  franshabets@home.nl 

meer lezenD