VEEL­GESTELDE VRAGEN

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over de wijksteunpunten of over activiteiten? Wellicht is deze al eerder of vaker gesteld. Veel voorkomende vragen ziet u hieronder. Klik op uw vraag om het bijbehorende antwoord te lezen.

Algemeen

Waarom een wijksteunpunt?

Het realiseren van wijksteunpunten is onderdeel van het beleid van de gemeente Sittard-Geleen. Doel is onder andere ouderen én mensen met een beperking, de kwetsbare burgers, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te kunnen blijven wonen, mee te doen in de samenleving èn andere mensen te ontmoeten. Sinds 2012 zijn er in de gemeente Sittard-Geleen al zeven wijksteunpunten gerealiseerd. Er is dus altijd een plek in de buurt waar u terecht kunt voor informatie, advies, ondersteuning en ontmoeting.

Waarvoor kan ik terecht bij een wijksteunpunt?

U bent welkom om een kop koffie te drinken, een praatje te maken, om informatie of advies te vragen of deel te nemen aan een leuke activiteit.
De wijksteunpunten spelen graag in op uw behoefte. Denk hierbij aan het samen organiseren van activiteiten, maar ook aan het geven van gerichte informatie over zaken die voor u belangrijk zijn. Wij nodigen u dan ook uit om uw vragen en behoefte bij de medewerkers kenbaar te maken, zodat zij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Wat is een wijksteunpunt?

Een wijksteunpunt is een voorziening in de wijk waar u terecht kunt voor informatie, advies, ondersteuning en ontmoeting. Diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg werken er samen om een passend, samenhangend en divers aanbod van diensten en activiteiten te bieden. Er is speciaal aandacht voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Activiteiten

Welke activiteiten worden er georganiseerd?

Het aanbod kan per wijksteunpunt verschillen. Zo staan er bijvoorbeeld scootmobieltochten, handwerken, samen eten en leren omgaan met pc en tablet op het programma.
Op deze website kunt u op de locatiepagina van het wijksteunpunt bij u in de buurt lezen welke activiteiten er zijn en wanneer deze plaatsvinden. Ook bij het wijksteunpunt zelf kunt u informatie hierover krijgen.