ACTUEEL

UITNODIGING: GRATIS ONLINE TALKSHOW 'SOCIAAL EN GEZOND OUDER WORDEN. HOE DOET Ú MEE?'

Ouder worden heeft mooie en minder mooie kanten en is bovenal een uitermate persoonlijk proces. Er is meer ruimte om van allerlei momenten te genieten, maar soms loopt het anders dan gehoopt.
Hoe we vitaal ouder kunnen worden staat centraal tijdens de online talkshow op maandag 7 juni van 10.00 – 12.00 uur. Deelname is gratis.

De talkshow is met name bedoeld voor vijftigplussers én iedereen die belangstelling heeft in sociaal en gezond ouder worden; ook naasten, professionals en vrijwilligers.
Gastheer Sander Kleikers bespreekt samen met een groot aantal interessante tafelgasten diverse thema’s zoals een gezonde leefstijl, dementie, mantelzorg, de laatste levensfase, zingeving en meedoen in de samenleving. Kortom, thema’s die ertoe doen bij het ouder worden.

Het volledige programma is te vinden op de website van Zuyderland
‘Sociaal en gezond ouder worden’ wordt aangeboden door een samenwerking van Knooppunt Informele Zorg, Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek, Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek, Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek en Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase.

Wij stellen het zeer op prijs als jullie willen deelnemen én de online talkshow onder de aandacht willen brengen van jullie achterban en/of andere geïnteresseerden.

Meld je hier aan voor 7 juni