PRO­­FES­­SI­O­NALS

Het wijksteunpunt/ontmoetingsplek en de professionals

Het realiseren van de wijksteunpunten/ontmoetingsplekken is onderdeel van het beleid van de gemeente Sittard-Geleen. Een van de doelen is om inwoners uit de wijk, met name senioren en mensen met een beperking, zolang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Het zorgen voor een sociaal vangnet kan daarbij steun geven. Hierdoor wordt mobiliteit behouden en vereenzaming voorkomen.

Vanuit de wijksteunpunten/ontmoetingsplekken werken we met verschillende partners/organisaties en professionals samen. Samen stemmen we het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af en laten we het aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Daarnaast hebben wij een signaalfunctie om er voor te zorgen dat inwoners, mocht dat nodig zijn, de juiste hulp krijgen. 

Heeft u als organisatie/professional een activiteit, dienst of informatie voor de inwoners en wilt u deze aanbieden op een van de wijksteunpunten/ontmoetingsplekken in uw gebied/wijk?
Neem dan contact met ons op.