PRO­­FES­­SI­O­NALS

Het wijksteunpunt en de professionals

Het realiseren van de wijksteunpunten is onderdeel van het beleid van de gemeente Sittard-Geleen. Een van de doelen van de wijksteunpunten is om inwoners uit de wijk, met name senioren en mensen met een beperking, zolang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Het zorgen voor een sociaal vangnet kan daarbij steun geven. Hierdoor wordt mobiliteit behouden en vereenzaming voorkomen.

Vanuit de wijksteunpunten werken we met verschillende partners/organisaties en professionals samen. Samen stemmen we het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af en laten we het aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Daarnaast hebben wij een signaalfunctie om er voor te zorgen dat inwoners, mocht dat nodig zijn, de juiste hulp krijgen. Daarom initiëren we een paar keer per jaar vanuit de verschillende wijksteunpunten een netwerkoverleg. We zoeken de aansluiting en gaan de verbinding aan.

Heeft u als organisatie/professional een activiteit, dienst of informatie voor de inwoners en wilt u deze aanbieden op een van de wijksteunpunten in uw gebied/wijk? Of wilt u deelnemen aan het netwerkoverleg? Neem dan contact met ons op.